Voor wie op zoek wil (of moet) naar een andere baan

Mensen die gedwongen of vrijwillig op zoek zijn naar een nieuwe werkgever kunnen baat hebben bij een outplacementtraject, ofwel begeleiding naar een nieuwe loopbaan. Zo’n traject kan ondersteuning bieden bij de emoties die gepaard gaan met afscheid nemen van de huidige werkomgeving, bij het voorbereiden op de verandering die komen gaat en bij het open staan voor nieuwe kansen en mogelijkheden voor een nieuwe loopbaan.

 

{slider Redenen voor outplacement}

Een vertrek uit de eigen organisatie kan vele oorzaken hebben: verschillen in toekomstvisie tussen de organisatie en de medewerker, een niet passende functie, een reorganisatie, economische neergang of een werkrelatie die niet lekker loopt.

 

{slider Wat kan Correnteza doen?}

Het doel van outplacement is jou als vertrekkende medewerker in staat te stellen een nieuwe werkkring en een nieuw toekomstperspectief op te bouwen voor een nieuwe loopbaan. We helpen je bij het zoeken naar een nieuwe werkomgeving en bieden ook ondersteuning op het relationele vlak. Want onderlinge verschillen in visie, beleving en belangen kunnen de gemoederen soms hoog doen oplopen en de arbeidsrelatie verstoren.

 

We begeleiden je in het verwerken van de oude situatie en het met open vizier tegemoet treden van je nieuwe loopbaan. Of je nu een vergelijkbare functie krijgt bij een andere organisatie, of een grotere ommezwaai maakt naar een nieuwe branche of functie, of misschien zelfs wel voor jezelf begint.

 

{slider Afscheid nemen}

Het (gedwongen) nemen van afscheid van je huidige werkomgeving is vaak moeilijk en wie het overkomt staat voor een grote verandering.

 

Maar afscheid nemen heeft ook een andere kant. Het biedt ook kansen voor een nieuwe loopbaan, mits je het afscheid kunt verwerken en je kunt verzoenen met de nieuwe situatie. Een nieuw begin is ook een kans om uit te zoeken wat je het liefste wilt en wat nu echt bij je past.

 

{slider Mogelijke uitkomsten}

Na een outplacementtraject kan het zijn dat je een vergelijkbare functie bij een andere organisatie gaat uitoefenen. Eveneens kan het een gehele ommezwaai betekenen naar een andere branche en een nieuwe loopbaan. Of misschien is dit het moment om de langgekoesterde wens een eigen onderneming te beginnen waar te maken.

 

Op een goede manier afscheid nemen en klaar zijn voor een nieuw begin vraagt van beide partijen de nodige inzet. Vaak is het de werkgever die het initiatief neemt tot het volgen van een outplacementtraject.  Is dat niet het geval, dan doet de werknemer er goed aan zelf outplacement aan te vragen. In het verhaal van Jeroen kun je lezen waarom.

 

{slider Het verhaal van Jeroen}

Jeroen: ‘Ik kan toch zelf wel een baan vinden?’

Het verhaal van Jeroen laat zien waarom het verstandig is een outplacementtraject te volgen, ook wanneer je denkt zelf wel een nieuwe baan te kunnen vinden:

 

Jeroen werkte drie jaar als afdelingshoofd Network en had zo’n twintig jaar ervaring in diverse leidinggevende functies. Het bedrijf veranderde, er kwamen nieuwe directieleden en Jeroen kon steeds minder goed met hen door één deur. Uiteindelijk barstte de bom en stond hij plotseling op straat. Hij kreeg een som geld mee met het aanbod voor een outplacementtraject. Jeroen vond dat laatste onzinnig. Hij was van mening dat hij zelf wel in staat was een baan te vinden, zijn netwerk was toch immers groot genoeg?

 

Zes maanden later en moedeloos van de vele vruchteloze sollicitatiebrieven en gesprekken, klopt Jeroen aan bij Correnteza. Wat ging er mis? Jeroen denkt dat het vooral ligt aan de organisaties, die liever voor een jonge en goedkope werknemer gaan en hem met zijn 54 jaar niet aantrekkelijk vinden. Aan zijn sollicitatie-inspanning heeft het in elk geval niet gelegen, daar zijn we het over eens.

 

Uit gesprekken met Jeroen blijkt dat hij direct na zijn ontslag hard aan het solliciteren is geslagen. Op de dag van het ontslag had Jeroen wel een goed gesprek met een vriend en natuurlijk wist zijn familie ervan. Een dag later ging de eerste sollicitatiebrief de deur al uit. Over het ontslag blijven praten had volgens hem geen zin en mensen zaten ‘toch ook niet op zijn gezeur te wachten’. Hij vond het beter zo snel mogelijk een baan te vinden en de oude werkgever zo het nakijken te geven.

 

Intussen twijfelde hij over zijn aandeel in de slechte relatie met de directie, een relatie die uiteindelijk zelfs had geleid tot zijn ontslag. Ook kampte hij met schuldgevoelens tegenover zijn gezin. Hij had last van woede-uitbarstingen en schaamde zich. Maar dat alles vertelde hij aan niemand.

 

Ook sprak hij liever niet over zijn laatste baan, maar bij de netwerkgesprekken en sollicitaties kwam dat onvermijdelijk ter sprake. Hij raakte dan gespannen, kwam nauwelijks uit zijn woorden en vond het steeds lastiger te vertellen over zijn persoonlijkheid en kwaliteiten. Zijn zelfvertrouwen had het laatste jaar een behoorlijke knauw gehad en het uitblijven van de nieuwe baan maakte het er niet beter op.

 

Bij Correnteza wordt Jeroen zich langzaam bewust van de impact die het ontslag op hem en zijn gezin heeft gehad. In een (particulier) traject hebben we onder andere aandacht besteed aan de verwerking van het ontslag, zijn visie en (onjuiste) zelfbeeld, het herwinnen van zijn gevoel van eigenwaarde, heroriëntatie op zijn kwaliteiten, wensen en drijfveren, en het voorbereiden en evalueren van netwerk- en sollicitatiegesprekken. Ook heeft hij geleerd af en toe op de rem te staan, niet op alles te solliciteren, maar te gaan voor wat echt bij hem past.

 

Bijna drie maanden later vindt Jeroen een baan in een leidinggevende functie in een geheel andere branche, een nieuwe loopbaan. Met zijn nieuwe werkgever maakt Jeroen afspraken, om zijn persoonlijke ontwikkeling voort te zetten. Aansluitend op het traject volgt hij nu trainingen gericht op persoonlijk leiderschap.

 

{slider Correnteza voor de werkgever}

Een werkgever die betrokken is, zich inzet voor een waardig afscheid van zijn medewerker en deze ondersteuning biedt bij zijn vertrek en het vinden van een nieuwe (loop)baan, vergroot de kans op medewerking en een harmonieus afscheid. Dat is niet alleen op het menselijk vlak prettig, maar ook op financieel gebied. Juridisch getouwtrek wordt op deze manier voorkomen en de medewerker zal eerder gemotiveerd zijn om zijn werk netjes af te ronden en over te dragen. Bovendien draagt een harmonieus afscheid bij aan het behoud van een goede sfeer en vertrouwen bij de achterblijvers en een goed imago van het bedrijf voor toekomstige werknemers.

 

{slider Ik kan als werkgever toch ook zelf outplacen?}

Vanwege een aantal redenen is het verstandig een extern bureau de outplacement te laten verzorgen en de werknemer te helpen bij het zoeken naar een nieuwe loopbaan. Allereerst spelen geloofwaardigheid en vertrouwen een rol. Voor een vertrekkende medewerker is het vaak moeilijk te geloven dat degene die hem ontslaat, ook zijn best zal doen hem te helpen bij een nieuwe loopbaan en nieuw en passend werk te vinden.

 

Bij een outplacementbureau staat men onbevooroordeeld tegenover de medewerker, wordt hij gestimuleerd om diepgaand onderzoek te doen naar zijn kwaliteiten, waarden, wensen en mogelijkheden voor een nieuwe loopbaan. Ook buiten de eigen branche en vakgebied. U kent uw medewerker dikwijls alleen in de functie(s) die hij of zij heeft bekleed en heeft daardoor heeft u wellicht weinig zicht op zijn of haar mogelijke andere kwaliteiten.

 

Daarnaast spelen tijd en rust een belangrijke rol. De werknemer heeft steun nodig bij het opbouwen van zijn nieuwe loopbaan. Een bedrijf dat gericht is op de toekomst met het bijbehorende continue werkproces, heeft doorgaans weinig ruimte om de benodigde aandacht te bieden op de momenten dat de werknemer er om vraagt.

 

{slider Wat kost outplacement?}

Kiest u als werkgever voor een extern outplacementtraject, dan zijn de kosten volledig fiscaal aftrekbaar.

 

De prijs van een traject bij Correnteza:

 • Een outplacementtraject met een onbeperkte loopbaan kost € 7000,00 excl. btw.
 • Een outplacementtraject van tien maanden kost € 5000,00 excl. btw.
 • Een outplacementtraject small hangt af van de wensen en het beschikbare budget.

 

{slider Groepsoutplacement}

Wij kunnen groepsoutplacement verzorgen voor meerdere medewerkers van één bedrijf of organisatie, bijvoorbeeld bij een reorganisatie, fusie of opheffing van een afdeling. Deze trajecten kunnen groepsgewijs en/of in combinatie met individuele begeleiding voor een nieuwe loopbaan plaatsvinden.

 

We kunnen bij deelname van minimaal drie personen outplacementtrajecten en trainingen op uw locatie verzorgen. Uiteraard gelden voor een groepsoutplacement andere tarieven. Wilt u hier meer over weten? Vul dan het contactformulier  in en wij nemen hierover contact met u op.

 

{slider Correnteza voor de werknemer}

Niet iedereen heeft recht op outplacement of begeleiding naar een nieuwe loopbaan. Volgens de wet heb je als werknemer recht op outplacement, wanneer je ouder bent dan 45 jaar, je gemiddelde arbeidsuren tenminste een halve FTE zijn, en je hebt tenminste één jaar aaneengesloten bij dezelfde werkgever werkte. Het ontslag mag niet ‘een dringende reden’ zijn, zoals bijvoorbeeld ontslag op ‘staande voet’.

 

Val je niet onder deze voorwaarden, maar wil je toch graag weten wat Correnteza voor je kan betekenen bij een begeleiding naar een nieuwe loopbaan? Vul dan het contactformulier in en wij nemen hierover contact met je op. Na een persoonlijk gesprek maken we een inschatting van je wensen en ontvang je een offerte op maat.

 

{slider Wat kost outplacement?}

De kosten zijn voor de werkgever volledig fiscaal aftrekbaar. Voor een outplacementtraject dat door jou als particulier bekostigd wordt, bieden we een gereduceerd tarief. Wil je hier meer over weten? Vul dan het contactformulier in en wij nemen hierover contact met je op. Na een persoonlijk gesprek maken we een inschatting van je wensen en ontvang je een offerte op maat.

 

De duur van een outplacementtraject

Outplacement is per definitie maatwerk, omdat geen twee personen gelijk zijn en geen situatie hetzelfde is. Sommigen vinden binnen een half jaar nieuw werk, anderen hebben meer tijd nodig om bewust een nieuwe loopbaan te vinden en solliciteren daarna nog enkele maanden voordat zij hun ideale baan hebben gevonden.

 

Een onbeperkt outplacementtraject bij Correnteza duurt tot het moment dat er nieuw werk is gevonden. Daarna volgt nog twee maanden nazorg.

 

Een outplacementtraject van tien maanden kent een doorlooptijd van tien maanden en is in overleg te verlengen. Wanneer een nieuwe baan is gevonden, volgt nog twee maanden nazorg. Dit traject duurt dus maximaal een jaar.                                               

 

Een small outplacementtraject heeft een korte (doorgaans 1 tot 3 maanden) doorlooptijd en heeft een gereduceerd tarief.

 

Welk traject voor jou het meest geschikt is, hangt af van meerdere factoren. Tijdens een gratis adviesgesprek bij Correnteza kunnen we hier samen achter komen. Wil je hier gebruik van maken? Vul dan het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op om een afspraak te maken.

 

{slider Werkwijze}
Een outplacementtraject bestaat bij Correnteza uit de volgende fasen:

 

Verwerking

Hulp bij verwerking van het ontslag en verzoening met de ontstane situatie.

 

Heroriëntatie

 • Oriëntatie voor een nieuwe loopbaan door middel van gesprekken en opdrachten.
 • Zelfanalyse, eventueel aangevuld met een of meerdere testen.
 • Het opstellen van een persoonlijk en professioneel profiel, ook voor sociale media, zoals LinkedIn.

 

Omgeving en markt

 • Arbeidsmarktverkenning en advisering voor een nieuwe loopbaan.
 • Netwerk- en sollicitatie-ondersteuning.

 

Training en coaching

 • Vaardigheidstraining en coaching.
 • (Eventueel aangevuld met de) training Persoonlijke Effectiviteit.

 

Nazorg

 • Begeleiding tijdens de eerste twee maanden van de nieuwe baan.

 


Rapportage

De werkgever krijgt – wanneer jouw werkgever hier behoefte aan heeft en jij daarmee instemt – tijdens en/of na het outplacementtraject een schriftelijke rapportage. Je hebt van tevoren inzage in dit rapport en pas na jouw goedkeuring gaat de rapportage naar de werkgever. Deze rapportage bevat uitsluitend feitelijkheden over de inhoud van het outplacementtraject en zal geen waardeoordelen bevatten over jou. Je kunt er ook voor kiezen je bevindingen zelf te rapporteren aan je werkgever, daarin zullen we je begeleiden. Het komt echter regelmatig voor dat op verzoek van een medewerker en in overleg met een werkgever niet wordt gerapporteerd.

 

{slider Ons aanbod}

Outplacement

Duur

Prijs

1e Adviesgesprek

Max. 1 uur.

Gratis

Individueel traject of

Groepsoutplacement

Traject onbeperkt

 

Traject 10 maanden

 

Traject small  

€ 7000,00

 

€ 5000,00

 

De kosten voor het traject small hangt af van de wensen en beschikbare budget.

 

Groepsoutplacement, particulieren en kleine zelfstandigen betalen een gereduceerd tarief.

 

Heb je naar aanleiding hiervan vragen of wil je graag een afspraak maken? Vul dan het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

{/sliders}

Bel voor een afspraak of meer informatie naar 0345-778852 / 06-44860688

Copyright © 2024 Correnteza. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.
Photos