Voor wie zich verder wil ontwikkelen

Zowel mensen als organisaties veranderen. Soms is het daarom tijd voor herbezinning en wellicht een nieuwe koers in je werkende leven en op zoek te gaan naar een nieuwe loopbaan. Middels loopbaanbegeleiding krijg je scherper in beeld welke richting je uit wilt, welke obstakels – reëel of irreëel – je daarvan weerhouden en hoe je tot concrete stappen kunt komen om toe te werken naar een nieuwe loopbaan. Correnteza kan je daarbij helpen. Werkgevers kunnen dankzij loopbaanbegeleidingde potentie van hun werknemers optimaal benutten.

 

Soms is een andere ‘mindset’ de oplossing voor de onvrede die je ervaart in je werk en hoef je helemaal niet van baan te veranderen. Zo vond Marjan zichzelf eerst een ‘saaie kleurloze boekhouder’, en gaat ze nu met veel plezier naar haar werk. Onbewuste motieven maken het vaak lastig om te bepalen welke ambitie bij ons past. Dat komt grotendeels doordat we onszelf afhankelijk maken van meningen, erkenning en waardering van anderen, waardoor we niet zelf de bepalende factor zijn van onze ambitie.

 

{slider Het verhaal van Marjan}

Marjan werkt als medewerker financiële administratie bij een internationaal bedrijf en heeft het daar steeds minder naar haar zin. Ook haar werkgever vindt dat zij steeds minder goed functioneert waardoor haar positie onder druk komt te staan. Marjan zou werk willen doen waarin zij haar creativiteit meer kwijt kan. Trots vertelt ze over haar creatieve hobby’s: schilderen, tuinieren en zingen in een koor. Tot haar eigen verbazing blijkt uit een oefening dat ze haar werk eigenlijk helemaal niet saai vindt. Ze is juist helemaal in haar element, wanneer cijfers niet kloppen en zij foutieve boekingen (van interne klanten) moet opsporen. Ze vindt het heerlijk zich in te leven in de denk- en handelswijze van de ander. Het is volgens haar net puzzelen, waarbij zij een grote kick krijgt wanneer de opgeloste puzzel voor je ligt.

 

Na zich te hebben verdiept in haar echte drijfveren, denk- en handelswijze en talenten, verandert Marjan uiteindelijk niet van baan, maar van houding ten opzichte van zichzelf, anderen en haar werk. Marjan ontdekt dat ze onbewust heeft gekozen voor een beroep dat goed bij haar past. Het etiket ‘saaie kleurloze boekouder’, een algemene opvatting van anderen over boekhouders, plakt zij niet meer op zichzelf. Ze is nu een creatieve boekhouder, in de goede zin van het woord!

 

{slider Voor de werknemer of particulier?}

Een nieuwe loopbaan die past bij je persoonlijkheid, innerlijke ambities, drijfveren en mogelijkheden zal je arbeidsvreugde vergroten en je bestaan meer inhoud en voldoening geven. Maar je ambities leren kennen en daarnaar handelen is een uitdaging. Correnteza kan je daarbij helpen.

 

Wellicht heb je het gevoel dat in je huidige baan je talenten en vaardigheden onvoldoende tot uiting komen. Misschien wil je liefst een eigen bedrijf beginnen maar weet je niet hoe? Of twijfel je of je die promotie eigenlijk wel moet accepteren. En past dat bejubelde ‘nieuwe werken’ eigenlijk wel bij je? Hoe vind je een nieuwe, gezonde balans tussen werk en privé? Correnteza helpt je bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen en bij de zoektocht naar een eventuele nieuwe loopbaan.

 

Definitie van loopbaansucces volgens Mirvis en Hall:

De ervaring waarbij men doelen bereikt die persoonlijk van betekenis zijn voor het individu en dus niet vooropgesteld zijn door ouders, leeftijdsgenoten, een organisatie of maatschappij.

 

Werken kan veel meer zijn dan alleen een manier om in je levensonderhoud te voorzien. En loopbaansucces is in onze visie iets anders dan streven naar geld, macht en status. Wie werk doet dat bij zijn of haar persoonlijkheid past, vergroot zijn arbeidsvreugde en geeft zijn werkende leven betekenis.

 

Wat kan Correnteza doen?

In een loopbaantraject krijg je helder wie je bent, wat je kunt, wat je wilt en welke stappen nodig zijn om dit te bereiken. Je wordt gestimuleerd verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen loopbaan.

 

Een loopbaantraject kan er als volgt uitzien:

 

 

Oriëntatiegesprek

Een vrijblijvend informatief gesprek bij Correnteza over een eventuele nieuwe loopbaan, waarin we ook onderzoeken of er een wederzijdse klik is. Wij achten een goede basis voor een vertrouwensrelatie van groot belang. Is dit niet het geval of sluit ons aanbod niet aan op je wensen en verwachtingen, dan verwijzen we je graag door naar een ander bureau. Besluiten we met elkaar in zee te gaan, dan volgt een intakegesprek en een offerte.

 

Intakegesprek

Een diepgaand gesprek over je persoonlijkheid, wensen, behoeften arbeidsverleden, opleiding, kwaliteiten en het concretiseren van je vragen over een nieuwe loopbaan.

 

Zelfanalyse en loopbaanoriëntatie

Door middel van diepgaande gesprekken en (huiswerk)opdrachten maak je snel contact met je kernvraag. Je onderzoekt je persoonlijke interesses, drijfveren en waarden, kwaliteiten, wensen en mogelijkheden voor een nieuwe loopbaan.

 

Profiel

Gezamenlijk stellen we een persoonlijk en professioneel profiel op, maken we curriculum vitae en een stappenplan voor een nieuwe loopbaan.

 

Arbeidsmarktverkenning en advies

Met de verkregen inzichten onderzoek je concrete mogelijkheden binnen en buiten de eigen organisatie. Je voert oriëntatiegesprekken en verkent via bijvoorbeeld een snuffelstage de branche of functie die je ambieert. Het traject voor een nieuwe loopbaan sluiten we af met een keuzerichting. Naar behoefte kan de begeleiding doorlopen tot en met het vinden van de gewenste functie en twee maanden nazorg in de nieuwe baan.

 

Wanneer je samen met je werkgever besluit dat een baan buiten de eigen organisatie een betere optie is, kun je de overstap naar een outplacementtraject maken. Ook hier kan Correnteza je bij helpen.

 

Kies je voor outplacement, dan kan de vervolgstap er als volgt uit zien:

 • netwerk- en sollicitatie-ondersteuning;
 • vaardigheidstraining encoaching;
 • nazorg: coaching tijdens de eerste twee maanden van de nieuwe baan.

 

Tijdsindicatie

We komen wekelijks of tweewekelijks bij elkaar, afhankelijk van de tijd die je vrij kunt maken. In combinatie met huiswerkopdrachten blijken gemiddeld acht gesprekken van anderhalf uur voldoende. Voorafgaand aan elke sessie mail je de uitwerking van de huiswerkopdrachten door. Daarnaast is er ook een mogelijkheid voor telefonisch en e-mailcontact.

 

Betaalt de werkgever mijn loopbaantraject?

Sommige medewerkers aarzelen of ze hun werkgever moeten inlichten over hun twijfels en vragen, uit angst voor verlies van hun huidige baan en daarmee hun inkomen. Wanneer je jouw twijfels of ambities niet kenbaar maakt, geef je de ander echter ook niet de gelegenheid je te steunen bij jouw zoektocht naar een nieuwe loopbaan en een adequate oplossing te vinden.

 

Het is goed de werkgever aan het denken te zetten over de ingeslagen weg, en alert te maken op jouw ontwikkelingsbehoefte en de toekomstperspectieven van het bedrijf.

 

Het kenbaar maken van je twijfels kan je werkgever aanzetten tot:

 • het verbeteren van personeelsbeleid;
 • het investeren in opleidingen;
 • het bieden van ruimte voor ontwikkeling;
 • het verbreden van inzetbaarheid van werknemers;
 • het flexibeler inspelen op veranderingen in de markt.

 

Door bovengenoemde redenen is een bedrijf vaak bereid jouw traject voor een nieuwe loopbaan geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

 

Heb je naar aanleiding hiervan vragen of wil je graag een afspraak maken? Vul dan het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

 

{slider Voor de werkgever}

Misschien vraagt u zich af hoe u de kwaliteiten van uw medewerkers optimaal kunt benutten. Of past een van uw werknemers eigenlijk niet in zijn huidige functie. Wellicht wilt u weten hoe u een medewerker kunt helpen bij het vinden van een nieuwe uitdaging of loopbaan of hoe hij of zij zich blijvend kan ontwikkelen. Of heeft u advies nodig, omdat een van uw werknemers door ziekte zijn huidige werkzaamheden niet meer kan uitvoeren.

 

Begeleiding naar een nieuwe loopbaan hoeft niet te betekenen dat een werknemer op zoek gaat naar een andere werkgever. Sterker nog, negentig procent van de werknemers die zo’n begeleidingstraject volgt, blijft ‘gewoon’ bij zijn huidige werkgever.

 

Het is van belang dat uw medewerker erachter komt wat hij of zij echt wil en wat de medewerker moet doen om dat te bereiken. De meesten lossen hun problemen - met bijvoorbeeld ’onvrede’ in het werk  - op, dankzij de tijdens het loopbaantraject verkregen helderheid. Ze maken dan een bewuste keuze voor hun huidige werkgever, soms in een andere functie of taaksamenstelling. In de regel krijgt u voor uw investering een gemotiveerde en betrokken medewerker terug. En diegene die toch vertrekt, kan een goede referent zijn voor het aantrekken van een nieuwe potentiële medewerker of opdrachtgever. Een belangrijk uitgangspunt is, dat de medewerker zelf verantwoordelijk blijft voor zijn eigen keuze voor zijn of haar loopbaan.

 

{slider Een loopbaantraject kan er als volgt uitzien:}

Oriëntatiegesprek

Een vrijblijvend, informatief gesprek met de medewerker en/of werkgever, waarin ook onderzocht wordt of we een wederzijdse klik hebben. Wanneer dit het geval is en we besluiten met elkaar in zee te gaan, volgt aansluitend een intakegesprek.

 

Intakegesprek

Een gesprek met de medewerker waarin de wensen, behoeften en verwachtingen van de medewerker en het aanbod van Correnteza op elkaar worden afgestemd, gevolgd door een offerte met prijsopgaaf.

 • Zelfanalyse en loopbaanoriëntatie door middel van gesprek en (huiswerk)opdrachten.
 • Het opstellen van een persoonlijk en professioneel profiel, een actieplan en een curriculum vitae.
 • Arbeidsmarktverkenning en advisering.

 

Wanneer partijen besluiten dat een baan buiten de eigen organisatie een betere optie is, dan kan een overstap naar een outplacementtraject worden gemaakt.

 

De vervolgstap bij outplacement kan er als volgt uitzien:

 • netwerk- en sollicitatie-ondersteuning;
 • vaardigheidstraining en coaching;
 • nazorg: coaching tijdens de eerste twee maanden van de nieuwe baan.

 

{slider Het nieuwe werken}

 

Het nieuwe werken biedt voor zowel werknemers als werkgevers nieuwe kansen en uitdagingen. Correnteza adviseert in deze nieuwe manier van werken.

 

Het nieuwe werken is een andere manier van werken en samenwerken, ondersteund door de nieuwste technologie. In het nieuwe werken gaan mensen en organisaties flexibel om met hun werktijden en werkomgeving. Dit betekent dat je vanaf elke plaats kunt werken en op een tijdstip dat goed aansluit op je privéleven. Dat klinkt ideaal, maar die vrijheid brengt ook uitdagingen met zich mee. Hoe houd je bijvoorbeeld balans in de tijd die je doorbrengt met je kind en/of partner? Wat te doen met de e-mails en telefoontjes op alle momenten van de dag?

 

{slider Ons aanbod}

Correnteza adviseert en begeleidt mensen die op deze nieuwe manier willen leren werken.

 

Loopbaanbegeleiding

Duur

Prijs

1e adviesgesprek

Max. 1 uur

Gratis

Individuele sessies.

 

 

Traject op maat: trajectvoorstel/offerte.

Tot 1.5 uur per sessie +

 

 

huiswerkopdrachten, inzet netwerken, telefonisch- en mailcontact.  

 

Trajectduur: volgens offerte afspraak. 

Kosten: volgens prijsafspraak in offerte.

 

Geen extra rekening voor meer uren en geen terugbetaling bij minder uren.

Particulieren en kleine zelfstandigen betalen een gereduceerd tarief.

 

Heb je naar aanleiding hiervan vragen of wil je graag een afspraak maken? Vul dan het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

{/sliders}

Bel voor een afspraak of meer informatie naar 0345-778852 / 06-44860688

Copyright © 2024 Correnteza. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.
Photos