Voor wie krachtig en effectief wil leven én werken

Wanneer je leven niet bevredigend is, of wanneer je energie niet meer stroomt, is de neiging groot iets aan de omstandigheden te willen doen. Je gaat op zoek naar ander werk, een andere partner of een nieuwe woonomgeving. Soms bieden die veranderingen een oplossing. Maar vaak is het effect slechts tijdelijk en stagneert de boel opnieuw. Dieper kijken is dan de enige manier om te begrijpen waarom je je voelt zoals je je voelt, om tot innerlijke rust te komen en met de verkregen wijsheid effectief te leren handelen. De workshop ‘Empowerment & Persoonlijke Effectiviteit’ van Correnteza kan je daarbij helpen.

 

{slider Machteloosheid is aangeleerd|closed}

Verreweg de meeste gedragsregels die je al vroeg leert, hebben te maken met het vermijden of voorkomen van situaties die nadelig voor jou of voor mensen om je heen zijn. We leren wat we moeten doen en laten, om aanvaard te worden door – en ons geborgen te voelen in – het gezin en de samenleving.

 

Vanzelfsprekend wil je als ouder je kind behoeden voor de kwalijke gevolgen van zijn gedrag, ook als dat kindeigen gedrag als speelsheid, spontaniteit, nieuwsgierigheid of wildheid is. We hebben echter de strategie van het vermijden zo hardnekkig bijgebracht gekregen, dat het een automatische gewoonte kan worden.

 

Hiermee leren we in de kinderjaren de omstandigheden als dominante kracht in ons leven te zien. Die boodschap krijg je in allerlei vormen mee: door opvoeders word je beloond voor goed gedrag en ontmoet je afkeuring bij een onjuiste reactie. Je kunt  als kind meewerken of je verzetten, maar je weet heel goed dat het de volwassenen zijn die kennelijk weten hoe het er in het leven aan toe gaat en die bepalen wat goed of fout is.

 

In zekere zin zijn dit onze eerste lessen over macht en machteloosheid. Je leert te kiezen voor de ‘de juiste reactie’ op de omstandigheden. De meesten van ons blijven ook in ons volwassen leven heilig geloven in de omstandigheden en omgevingseisen als de drijvende kracht van het bestaan. Veel van ons proberen een leven lang andere mensen gunstig te stemmen, gunstige omstandigheden te scheppen of de omstandigheden naar onze hand te zetten.

 

Ook leren we ons in de kinderjaren te onderscheiden van anderen en een ‘Ik-besef’ te creëren, waarmee we ons kunnen identificeren. We creëren gedachten over Mij en Mijn (bezit) die op een of ander manier deel uitmaken van mij. Dat betekent dat je aan dingen, en aan de gedachten over die dingen, een identificatie ontleent.

 

Als mijn fiets kapot gaat of wordt afgepakt veroorzaakt dit bij mij lijden, verdriet of woede. Kom je aan mijn bezittingen, dan kom je aan mij.

 

Zo leren we ons te identificeren met allerlei bezittingen, maar ook met nationaliteit, ras, godsdienst, beroep en uiterlijke lichaamsvorm. Ook identificeren we ons met rollen, zoals die van: vader, moeder, manager, leraar. Een ander manier om je te identificeren is de vereenzelviging met kennis of meningen, voorkeuren en antipathieën. Het soort dingen waarmee we ons identificeren verschilt van persoon tot persoon en is afhankelijk van leeftijd, geslacht, inkomen, sociale klasse, mode en cultuur.

 

Natuurlijk hebben we levensbehoeften, zoals kleding, voedsel, een huis, een auto en meer. Dat is onontkoombaar. Je mag je bezittingen ook best waarderen. Maar wanneer we dingen gebruiken om ons uitzonderlijk te voelen, onszelf te versterken, of om er eigenwaarde aan te ontlenen, creëren we een illusie. Want wie ben je werkelijk? En wat als je die baan, die auto, dat huis of je partner verliest?

 

{slider Wat kan Correnteza doen?}

Jezelf forceren om te veranderen leidt vaak alleen maar tot meer frustratie en verkramping. Om echt te kunnen groeien, heb je een zekere mildheid tegenover jezelf nodig. Een onbevangen blik, een open houding waarmee je met interesse en nieuwsgierigheid naar je eigen gevoelens en innerlijke processen kijkt.

 

Tijdens deze workshop helpt Correnteza je bewust te worden van onbewuste processen, en laten we je inzien waarom je vaak in dezelfde cirkel van actie en reactie belandt. Pas wanneer je leert je eigen onbewuste handelingen te herkennen, kun je patronen van ineffectieve gewoonten doorbreken.

 

{slider Verandering}

Verandering begint niet door tegen onszelf te zeggen: 'ik moet anders zijn'. Je kunt veranderingen niet afdwingen. Echte verandering wordt niet bereikt door een strijd aan te gaan tegen onze onvolmaaktheden, slechte eigenschappen of vanuit een sterke gerichtheid op verlossing of verbetering. Al zweren we vaak, dat we het de volgende keer anders zullen doen. Maar anders dan wat?

 

Volgens recent wetenschappelijk onderzoek zijn we minder dan tien procent bewust van wat er in onszelf en in relaties met anderen omgaat, waardoor onbewuste emoties en verlangens ons leven, meer dan ons lief is, bepalen. We weten dus simpelweg niet hoe een ongewenst resultaat veroorzaakt wordt. Wanneer je bent ontslagen, of je partner loopt bij je weg, dan gaat het aan de oppervlakte over de ruzies en de onverenigbare verschillen. Kijken we verder, dan zien we de drijvende kracht van onderliggende gevoelens en verlangens, de onderstroom. Bijvoorbeeld het verlangen naar erkenning, gevoelens van onmacht, pijnlijke gevoelens van afwijzing, woede, angst dat je misschien niet voldoet en schuldgevoelens. Onbewust creëren we strategieën, houdingen, die ervoor zorgen dat deze gevoelens afgedekt en niet zichtbaar voor ons zijn.

 

De workshop ‘Empowerment & Persoonlijke Effectiviteit’ van Correnteza leert je krachtig en effectief de leiding te nemen over je eigen leven, werk, relaties en gezondheid. We gaan daarbij uit van ieders creatief vermogen en het vermogen tot zelfbeschikking. We ontmoeten elkaar in volwassenheid, en leren je uit te gaan van je eigen kracht en helderheid en je leven te aanvaarden met alles erop en eraan.

 

{slider Voor wie?}

Persoonlijke ontwikkeling en verandering kan alleen plaats vinden in de ruimte van de vrije wil en vanuit intrinsieke motieven. Afdwingen werkt averechts en zorgt voor frustratie, verkramping, strijd en splitsingen in ons zelf en onderlinge relaties.

 

Het ervaren van stagnaties of vastlopen in werk en/of persoonlijk leven is voor mensen meestal de directe aanleiding om de training te volgen. Voor deelname is stagnatie en vastlopen echter niet noodzakelijk. Je kunt ook deelnemen, omdat je benieuwd bent naar jezelf, de minder zichtbare kanten van je binnenwereld en hoe je jouw talenten en eigen kracht kunt ondersteunen.

 

De workshop is dus bedoeld voor een ieder die zich wenst te ontwikkelen in zijn werk en/of persoonlijk leven.

 

Herken jij jezelf in een van onderstaande situaties?

 • Je merkt dat je steeds tegen dezelfde problemen op loopt.
 • Je weet dat je meer kunt, maar krijgt het niet voor elkaar.
 • Je krijgt weinig energie van de dingen die je doet.
 • Je hebt het gevoel te worden geleefd.
 • Je voelt onvrede met de manier waarop je nu leeft of werkt.
 • Je bent benieuwd naar je authentieke kracht.
 • Je wenst zorg te dragen voor je ontwikkeling en eigen bezieling.
 • Je bent moe van het tegen de stroom in zwemmen.
 • Je wilt beter met veranderingen kunnen omgaan.
 • Je wilt meer vertrouwen op je eigen kracht.

 

Neem dan contact met ons op voor een gratis adviesgesprek voor eventuele deelname aan deze workshop van Correnteza.

 

{slider Opbouw van de workshop}
Kennismakingsgesprek

Persoonlijke groei en ontwikkeling is een intiem en soms kwetsbaar proces. Het is daarom belangrijk om dit proces aan te gaan in een voor jou veilige omgeving, met een begeleider met wie je een klik hebt en die je vertrouwt. Voorafgaand aan de training nodigen we deelnemers die we nog niet kennen voor een kennismakingsgesprek uit. Dit gesprek is gratis. We kunnen met elkaar kennis maken, kijken naar je persoonlijke vragen en schatten in of ons aanbod passend is voor jou. 

 

Het programma richt zich op het losmaken van dingen, ideeën en leefgewoonten waarin je verstrikt bent geraakt. We steunen je in het hervinden van contact met jezelf, je ware natuur, drijfveren en vitaliteit. We ondersteunen je bij het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het ontwikkelen van nieuw gedrag om te leven zoals je in wezen bent.

 

Ter afsluiting leg je afspraken met jezelf vast. Theoretisch kader, oefeningen, gesprek, zelfonderzoek, meditaties (o.a. mindfulness), visualisaties, yoga en lichaamsbewustzijn zijn hulpmiddelen die we hierbij inzetten.

 

{slider Drie dagen Intensief of 1 dag Compact?}

Wij bieden het programma aan in een Driedaagse Intensieve training (8 dagdelen) en in een Compacte training van 1 dag (3 dagdelen).

 

Drie dagen intensief

Onder leiding van twee begeleiders, in een groep van maximaal 10 personen maak je een verdiepingsslag. Je gaat terug naar je kern, principes en waarden van waaruit je je (werkend) leven wilt inrichten. We werken intensief en diepgaand en anderzijds met ruimte voor rust, bezinning en plezier. De deelnemersgroep is gemêleerd, en bestaat uit zowel werkende als niet-werkende mensen, en personen met een MBO- tot en met een wetenschappelijke opleiding. 

 

Workshop van één dag

De workshop van één dag is voor mensen die benieuwd zijn naar hun kern, principes, waarden en vitaliteit en die in een compacte training willen werken aan bewustwording.

 

{slider Resultaten}

Na de workshop kun je dit hebben bereikt:

 • Je bent je meer bewust van wie jij bent en waarvoor je in beweging komt.
 • Je hebt contact met je eigen kracht en bezieling.
 • Je maakt keuzes die dichter bij jezelf staan.
 • Je bent je meer bewust van je eigen gedrag en je aanvaardt verantwoordelijkheid voor je eigen leven, keuzes en gevolgen hiervan.
 • Je hebt meer inzicht, respect en vertrouwen in jezelf met anderen.
 • Je voelt je fit, energiek en meer ontspannen.
 • Je hebt een gezondere balans tussen inspanning en ontspanning.
 • Je durft nieuwe dingen aan te gaan.
 • Je bent meer meester van je eigen handelen.
 • Je zorg beter voor de ander en jezelf.
 • Je kunt gedachten en gevoelens effectief uiten.
 • Je stelt betere grenzen aan jezelf en anderen.
 • Je kunt beter omgaan met irrationele gedachten en spanningen.
 • Je bent je meer bewust van de eigen lichaamssignalen en betekenis hiervan.

 

{slider Voor werkgevers}

De workshop is ook interessant voor werkgevers. Persoonlijke ontwikkeling en het beter leren kennen van jezelf vergroten immers de professionaliteit en effectiviteit vergroten, investeren bedrijven en organisaties in toenemende mate in trajecten voor coaching, empowerment- en persoonlijke effectiviteitstrainingen van hun personeel.

 

Mogelijk resultaat

Personeel dat stevig in de schoenen staat, met verandering om kan gaan, verantwoordelijkheid neemt en zelfbewust eigen kwaliteiten en talenten inzet.

 

Verantwoording

Omdat groei en ontwikkeling persoonlijk en intiem is, nodigen wij deelnemers wiens training door de werkgever wordt betaald uit, zelf de inzichten en resultaten van de training met de werkgever te delen. De meeste deelnemers en werkgevers maken van te voren afspraken over de wijze waarop zij dit willen doen. Desgewenst is hierbij ondersteuning door een van de begeleiders van Correnteza mogelijk.

 

{slider Ons aanbod}

 

Workshop

Duur

Prijs

1e Adviesgesprek

Max. 1 uur

Gratis

Groep: max. 10 deelnemers.

Workshop intensief

Workshop Compact

3 dagen, 8 dagdelen.

1 dag, 3 dagdelen

Prijsopgaaf op aanvraag.

Particulieren en kleine zelfstandigen betalen een gereduceerd tarief.

 

Heb je naar aanleiding hiervan vragen of wil je graag een afspraak maken? Vul dan het contactformulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

{/sliders}

Bel voor een afspraak of meer informatie naar 0345-778852 / 06-44860688

Copyright © 2024 Correnteza. Alle rechten voorbehouden.
Joomla! is vrije software uitgegeven onder de GNU/GPL Licentie.